AI informatie voor uitgevers

Het gebruik van AI door uitgevers, maar ook het beschermen van de eigen content en inzicht in de juridische gevolgen van de opkomst van AI, zijn speerpunten voor de Mediafederatie en de aangesloten brancheorganisaties.

Om alle informatie over AI overzichtelijk te maken voor de leden is een speciale omgeving op de website van de Mediafederatie hiervoor gecreëerd. Hoe pas je AI toe in jouw bedrijf? Wat zijn de verschillen tussen AI en generatieve AI? Is een tekst of een afbeelding gemaakt met AI auteursrechtelijk beschermd? AI is zeker sinds de opkomst van programma’s als ChatGPT, DALL-E en Bard van groot belang voor uitgevers. Deze programma’s vallen onder de Generatieve AI-systemen, artificiële-intelligentiesystemen die geautomatiseerd content kunnen maken, zowel teksten (van een sollicitatiebrief tot een compleet boek of vertaling) als beelden (schilderijen, foto’s, video’s), maar ook stemmen van verschillende personen.

Tegelijkertijd is AI juridisch nog tamelijk onontgonnen terrein. In december 2023 is er een voorlopig akkoord in Europa gekomen over de zogenaamde AI-Act die de toepassingen van Artificiële Intelligentie moet gaan reguleren. Na een definitief Europees akkoord zal de wetgeving in Nederland binnen twee jaar moeten zijn geïmplementeerd.

Hier vind je alle informatie. Voor het opdoen van meer kennis over AI zie ook de opleidingen vanuit de Mediafederatie Academy.

 

Deel dit artikel