Inspiratiegids AWVN Groene Arbeidsvoorwaarden

Steeds meer organisaties willen een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en milieu. Er zijn tal van mogelijkheden om te verduurzamen, het vergroenen van de arbeidsvoorwaarden is er hier één van.

Uit een recent onderzoek van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) onder ruim 340 werkgevers blijkt dat een aanzienlijke meerderheid van de bevraagden intrinsiek gedreven is om arbeidsvoorwaarden te verduurzamen. Met name op het vlak van mobiliteit hebben werkgevers al aanzienlijke stappen gezet en zij zien veel kansen om andere aspecten van het arbeidsvoorwaardenpakket te verduurzamen. AWVN zag een grote behoefte aan informatie over duurzame arbeidsvoorwaarden, daarom hebben zij een inspiratiegids opgesteld. Download hier de inspiratiegids van AWVN. Of lees op de website van AWVN meer over groene arbeidsvoorwaarden.

 

Deel dit artikel