Jaarverslag 2022 beschikbaar

Het MMA-jaarverslag 2022 is vandaag gepubliceerd op de MMA-site.Het jaar 2022 stond in het teken van de start van de uitvoering van het nieuwe strategisch beleidsplan 2022-2025.

Vanaf 2022 wordt door de MMA proactief ingespeeld op de complexe maar ook kansrijke ontwikkelingen die op de magazine mediabranche afkomen. Kennisdeling ten behoeve van nieuwe omzet en nieuwe businessmodellen, het onder de aandacht brengen van succesvolle producten en innovaties van de leden bij consument en stakeholders en intensivering van belangenbehartiging en lobby zijn issues die hoog op de MMA-agenda staan de komende jaren.

MMA Jaarverslag 2022

Klik op de afbeelding om de PDF te openen

Deel dit artikel