Mediafederatie Academy: digitale toegankelijkheid

Donderdag 25 mei 2023 en 22 juni 2023, online training.

Vanaf 28 juni 2025 zijn uitgevers verplicht aan de richtlijnen voor digitaal toegankelijke producten en diensten, denk aan e-books en websites, te voldoen voor mensen met een beperking zoals slechtziendheid, doofheid en reuma. Belangrijk dus om daarop voorbereid te zijn!

Deze online training is verspreid over twee dagdelen:

 1. Introductie op toegankelijkheid en bewustwording. Je leert met een frisse blik kijken naar je eigen digitale publicaties. Want, je gaat het pas zien als je het doorhebt.
 2. Toegankelijkheid aan de bron. We bouwen voort op het fundament dat bij deel 1 is gelegd. Het draait om basiskennis en -vaardigheden en hoe deze direct te vertalen zijn naar de eigen uitgeefpraktijk.

Dagdeel 1 – 25 mei: Introductie op toegankelijkheid en bewustwording 

 • Digitale toegankelijkheid: Wat verstaan we hieronder? Welk beeld hebben we erbij? En waarom en voor wie is dit belangrijk?
 • Formele eisen: Welke wetgeving is relevant voor uitgevers? Welke richtlijnen zijn er waarmee je aan die wetgeving moet (gaan) voldoen? Welke standaarden voor websites en EPUBs helpen toegankelijk te publiceren aan de bron? Welke principes zijn een goed uitgangspunt voor het inschatten van toegankelijkheid van digitale publicaties?
 • Business case: Welke mythes zijn er rond digitale toegankelijkheid? Aan welke kosten moet je denken? En welke ontwikkelingen zijn relevant voor inclusief publiceren?
 • Beperkingen: Welke beperkingen kennen we? Wat voor gebruikservaringen hebben mensen met een beperking? En wat voor hulptechnologie gebruiken zij bij lezen en leren?

Na dit onderdeel van de training:

 • begrijp je het belang van digitale toegankelijkheid en inclusief publiceren;
 • ken je relevante wetgeving en standaarden;
 • weet je de vier principes voor digitale toegankelijkheid;
 • ken je tal van maatregelen waarmee je digitale toegankelijkheid kunt verbeteren;
 • begrijp je het zakelijk belang van digitale toegankelijkheid;
 • heb je inzicht in de verschillende beperkingen en ondersteunende technologie;
 • herken je globaal (mogelijke) toegankelijkheidsproblemen.

Dagdeel 2 – 22 juni: Toegankelijkheid aan de bron
Aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten leer je de basisbeginselen. Daarvoor richten we ons op ‘laaghangend fruit’: redelijk eenvoudige eisen voor toegankelijkheid. Bijvoorbeeld contrast, kleurgebruik, linknamen en afbeeldingen. Ook krijg je handvatten om de richtlijnen te raadplegen en om de mate van digitale toegankelijkheid van je eigen producten te onderzoeken. We maken je wegwijs in de belangrijke standaard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) die als naslagwerk en kennisbron fungeert.

Na dit onderdeel kun je:

 • enkele richtlijnen toepassen;
 • enkele onderzoeksmethodes uitvoeren;
 • je relevante richtlijnen raadplegen in de standaard WCAG;
 • de gelaagde structuur van de standaard WCAG beschrijven.

Meld je direct aan

Sprekers
Hans Beerens

Hans is Manager Toegankelijkheid en Product Manager bij Dedicon en hij is een ware pleitbezorger voor toegankelijkheid aan de bron. Zijn onderwijsachtergrond en podiumervaring helpen daarbij. Hans is expert op het gebied van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en productverbetering en hij werkt samen met uitgevers om dit tot stand te brengen.

Rieke Vullings

Rieke is Manager Digitale Toegankelijkheid & Digitale Leermiddelen bij Dedicon. Met een achtergrond in de uitgeverij, webontwikkeling en digitale publicaties bekijkt zij digitale toegankelijkheid met een praktische inslag. Ze vindt dat digitale leermiddelen bij uitstek mogelijkheden bieden voor inclusief onderwijs. Maar, dan moeten ze wel goed ontwikkeld en ingezet worden. Gebruik kunnen maken van toegankelijk lesmateriaal is één van de voorwaarden voor kinderen, leerlingen en studenten om gelijke kansen in de samenleving te krijgen. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere publicaties en digitale informatie.

Programma op 25 mei
09.15 – 09.30    Online registratie
09.30 – 11.55    Introductie op toegankelijkheid en bewustwording, door Hans Beerens*
11.55 – 12.00    Plenaire afsluiting door programmamanager Wendy Woelders
* Tussendoor worden korte pauzes gehouden.

Programma op 22 juni
09.15 – 09.30    Online registratie
09.30 – 11.00    Toegankelijkheid aan de bron | niet-tekstuele content, door Hans Beerens**
11.00 – 11.30    Pauze
11.30 – 12.55    Toegankelijkheid aan de bron | tekstuele content, door Rieke Vullings**
12.55 – 13.00    Plenaire afsluiting door programmamanager Wendy Woelders
** De groep wordt in tweeën gesplitst, groep 1 volgt eerst de training van Hans en dan die van Rieke, groep 2 andersom.

Praktische informatie
Voor wie?
Omdat toegankelijkheid de verantwoordelijkheid is van iedereen in het publicatieproces is deze training relevant voor uitgeefcoördinatoren en uitgevers, productiebegeleiders, projectmanagers en product owners, ontwerpers en vormgevers, ontwikkelaars en testers en voor redacteuren en contentspecialisten.
Let op: Deze online training is voor deelnemers die niet al aan de TPUB2 sessies hebben deelgenomen. 

Wanneer?
Donderdag 25 mei 2023, 09.15 – 12.00 + donderdag 22 juni 2023, 09.15-13.00,

Waar?
Online, via MS Teams, link volgt nog

Kosten?
GAU-leden: ontvangen een GAU-subsidie van € 100,-; zij betalen € 195,-
MEVW-leden: ontvangen een volledige MEVW-subsidie
MMA-leden: ontvangen een volledige MMA-subsidie
NVPI-leden: € 295,-
Niet-leden: € 590,-

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Floor Gerrits via f.gerrits@mediafederatie.nl 

Deel dit artikel