Geselecteerd door MMA: bijeenkomsten Mediafederatie Academy in 2023

MMA heeft in samenwerking met de Mediafederatie Academy weer interessante bijeenkomsten voor je op het programma staan in 2023. Meld je alvast aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Door de technologische ontwikkelingen en mediaconvergentie in de uitgeefindustrie is er binnen alle uitgeefsectoren behoefte aan permanente kennisupdate en vaardigheidsontwikkeling over thema’s die samenhangen met digitaal uitgeven, op zowel strategisch als operationeel niveau. Met de Academy ondersteunt de Mediafederatie lidbedrijven van de drie bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen (Magazine Media Associatie (MMA), Groep Algemene Uitgevers (GAU), Media en Educatie voor Vak & Wetenschap (MEVW)) hierbij.

Onderstaande sessies worden medewerkers van de MMA-lidbedrijven gratis of met korting (de Tech Updates) aangeboden:

Over de Mediafederatie Academy

De Mediafederatie Academy is hét kennisdeel- en innovatieplatform voor mediabedrijven en uitgeverijen in Nederland. Ze ondersteunt lidbedrijven van de aangesloten brancheorganisaties (GAU, MMA en MEVW) door middel van het delen van kennis en de beste praktijkvoorbeelden. En voorziet in specifieke programma’s gericht op:

  • digitale transitie in de uitgeefmediasector;
  • versterking en professionalisering van de branche;
  • delen van kennis, trends, ontwikkelingen en ervaringen;
  • netwerken en talentontwikkeling.

Meer informatie over de Mediafederatie Academy is hier te vinden.

Deel dit artikel