Nederland kan vanaf nu btw-nultarief toepassen

Deze maand is de gewijzigde Europese btw-richtlijn in werking getreden. Nederland mag voortaan op bepaalde goederen en diensten 0% btw toepassen, waaronder journalistiek.

In december 2021 bereikten de EU-ministers van Financiën een politiek akkoord over een aanpassing van de Europese btw-regels. Doel van de wijziging is lidstaten meer vrijheid te geven in het toepassen van btw-tarieven. In april zijn de laatste formele stappen van de wetgevingsprocedure gezet en is de gewijzigde btw-richtlijn in de hele EU van kracht geworden.

De wijziging biedt Nederland meer mogelijkheden om btw-tarieven onder de 5% te hanteren. Bepaalde goederen en diensten kunnen zelfs in aanmerking komen voor het btw-nultarief. Gedrukte en digitale dagbladen, magazines en boeken behoren tot die selecte groep van goederen en diensten waarvoor het 0%-tarief mag gaan gelden. Dat de Europese btw-richtlijn wordt aangepast, betekent niet dat de btw-tarieven in Nederland direct veranderen. Wel ontstaat voor Nederland meer beleidsvrijheid om eigen btw-keuzes te maken. Het kabinet verkent op dit moment een aantal mogelijkheden om het btw-nultarief in te voeren. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de btw op groente en fruit op termijn naar 0% te verlagen. De Tweede Kamer wil dat versnellen. Daarnaast krijgt een btw-nultarief op zonnepanelen concreet vorm.

Deel dit artikel