2021: het tweede coronajaar

In het MMA Jaarverslag 2021 lees je hoe de brancheorganisatie in het tweede jaar van de coronacrisis invulling heeft gegeven aan de belangenbehartiging en de activiteiten.

De impact van het coronavirus op het openbare leven en de industrie had ook in 2021 sterke invloed op de magazinemediabranche. Zo ook op de MMA en de aangesloten lidbedrijven. Digitale ontwikkelingen kwamen in een stroomversnelling en businessmodellen werden aangepast. Structurele activiteiten werden tegen het licht gehouden.

In het MMA Jaarverslag 2021 is er speciale aandacht voor de inspanningen die zijn ondernomen om de leden van informatie te voorzien en ondersteuning te bieden gedurende de coronacrisis. Lobby, belangenbehartiging, kennisoverdracht, onderzoek en promotie bleven ook in 2021 de belangrijkste speerpunten van de MMA.  

Nieuw strategisch beleidsplan

Het jaar 2021 stond naast corona ook in het teken van de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan. In voorbereiding op de ontwikkeling van het nieuwe beleid is een inventarisatie onder de leden gehouden, uitgevoerd door Station10. Hierbij is feedback gevraagd op de huidige rol van de MMA en welke positie en activiteiten de leden de komende jaren (2022-2025) van hun brancheorganisatie wensen. De input van de leden vormden de basis voor het bestuur voor de formulering van de visie, missie en speerpunten voor de komende jaren.

In december 2021 nam de Algemene Ledenvergadering het nieuwe strategisch beleidsplan van hun brancheorganisatie met algemene stemmen aan. Vanaf 2022 zal door de MMA proactief worden ingespeeld op de complexe maar ook kansrijke ontwikkelingen die op de magazine mediabranche afkomen. Kennisdeling ten behoeve van nieuwe omzet en nieuwe businessmodellen, het onder de aandacht brengen van succesvolle producten en innovaties van de leden bij consument en stakeholders en intensivering van belangenbehartiging en lobby zijn issues die hoog op de MMA-agenda staan de komende jaren.

MMA Jaarverslag 2021

Klik op de afbeelding om de PDF te openen.

Deel dit artikel