Finse papiervakbond verlengt staking bij UPM-fabrieken

De Finse papiervakbond heeft UPM laten weten dat hun staking in de Finse fabrieken van UPM met drie weken zal worden verlengd tot 12 maart 2022, tenzij eerder nieuwe overeenkomsten worden bereikt.

De staking van de Paperworkers’ Union bij UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers en UPM Raflatac begon op 1 januari 2022. Tegelijkertijd liet de vakbond UPM weten dat zij bereid is te onderhandelen met de UPM-bedrijven. UPM heeft 7 februari jl. een uitnodiging ontvangen voor onderhandelingen over UPM Pulp. In de uitnodiging stond aangegeven dat de onderhandelingen zouden worden gevoerd met de cao-adviesraad van de vakbond. In het bestuur zitten ook leden van andere bosbouwproductenbedrijven, waardoor discussies op zeer algemeen niveau gevoerd kunnen worden. Vanwege de naleving van de antitrustwetten konden echte onderhandelingen over de bedrijfsspecifieke kwesties van UPM niet worden gevoerd. “Het is voor ons onmogelijk om vertegenwoordigers van onze concurrenten bij onze onderhandelingen te hebben”, aldus UPM.

Het is duidelijk dat de vakbond niet klaar is voor bedrijfsspecifieke onderhandelingen. Dit komt ook tot uiting in het feit dat de uitnodiging is verzonden naar slechts één van onze bedrijven, de pulphandel. Om de aanzienlijke schade veroorzaakt door de staking tot een minimum te beperken, moeten alle vijf de onderhandelingstafels worden geopend”, zegt Jyrki Hollmén, Vice President, Labor markets, UPM.

“Voor ons zijn bedrijfsspecifieke cao’s essentieel. We streven ernaar om in elk van onze bedrijven overeenkomsten te ondertekenen die succes tot ver in de toekomst mogelijk maken, rekening houdend met de behoeften van lokaal personeel en om de loonniveaus van de sector te handhaven. Het uitstellen van de onderhandelingen heeft het al moeilijker gemaakt om deze doelen te bereiken”, voegt Hollmén toe. UPM zal haar klanten voor zover mogelijk bedienen vanuit haar fabrieken buiten Finland. Op dit moment maakt UPM geen schattingen van de economische gevolgen van de stakingen bekend.

UPM heeft wereldwijd 17.000 mensen in dienst en de jaaromzet bedraagt ​​ongeveer 9,8 miljard euro.

Deel dit artikel