Intergrafleden doen oproep aan papierleveranciers

Intergraf heeft van leden meerdere meldingen binnengekregen over plotselinge en aanzienlijke energietoeslagen die door papierleveranciers worden opgelegd. Daarom roept de vereniging op tot een open en transparante dialoog om de spanningen te de-escaleren. Intergraf stelt dat die dialoog essentieel is om te zorgen voor goede zakelijke betrekkingen tussen onze twee nauw met elkaar verbonden industrieën.

De vereniging stelt dat Europese drukkerijen geschokt zijn door de toepassing van onaangekondigde energietoeslagen door papierleveranciers in heel Europa. In de afgelopen dagen rapporteren talloze bedrijven aan de landelijke lidverenigingen van Intergraf over brieven die zijn ontvangen van veel verschillende papierleveranciers die met onmiddellijke ingang energietoeslagen opleggen – ongeacht de datum van bestelling. Dus ook op reeds overeengekomen leveringscontracten.

Levering mislukt

Deze toeslagen komen bovenop een golf van papierprijsstijgingen van de laatste weken en maanden, die drukkerijen nog moeten opvangen. Nu de vraag naar papier zich herstelt, wordt de huidige situatie gekenmerkt door aanzienlijke tekorten aan papier op de Europese markt (met name grafisch papier), waardoor de levering mislukt. Europese drukkers hebben geen middellange termijn perspectief op de levering van papier en kunnen de bestellingen van hun klanten niet uitvoeren, wat kan leiden tot mogelijke contractbreuken en verlies van klanten.

Waardeketen in gevaar

Intergraf geeft aan dat Europese drukkers eigen energiekosten hebben, en de stijgingen in de kosten van logistiek, transport en grondstoffen ook dragen. Drukkers kunnen niet al deze verhogingen doorberekenen aan hun klanten met het niveau of de snelheid die hen wordt opgelegd. Deze situatie brengt de hele waardeketen in gevaar en zal leiden tot het verlies van eindmarkten voor zowel de print- als de papiersector.

Tegelijkertijd erkent de vereniging dat de huidige druk op de energieprijzen een aanzienlijke impact heeft op papierfabrikanten – een energie-intensieve sector. Maar het stelt dat drukkerijen dergelijke drastische en ongeplande prijsstijgingen niet aan kunnen.

Oproep aan papierleveranciers

De leden van lntergraf roepen papierleveranciers op om samen te werken met hun klanten en met hen een passend tijdpad te bespreken voor eventuele prijsverhogingen, zodat drukkerijen hun kosten beter kunnen voorbereiden en voorspellen. Deze standaard handelspraktijken zijn volgens Intergraf essentieel voor de waardeketen om continue, loyale zakelijke relaties te garanderen.

Beatrice Klose, secretaris generaal van lntergraf: “Hoewel Intergraf zich niet wil bemoeien met de marktverhoudingen, is het onze taak om verslag uit te brengen over de situatie waarin onze leden zich bevinden. We roepen daarom op tot een open en transparante dialoog om de spanningen te de-escaleren.”

Bron: PRINTmatters

Deel dit artikel