Digital Markets Act

Oproep aan de EU-lidstaten om de Digital Markets Act (DMA) niet aan te nemen

EMMA en ENPA roepen de EU lidstaten op om de DMA niet te accepteren, tenzij belangrijke tekortkomingen die alleen Google en Facebook zullen beschermen, worden aangepakt. Dit communiceerden zij op vrijdag 5 november jl. in een persbericht.

De Europese federaties van kranten- en magazine uitgevers ENPA en EMMA, waarvan ook MMA lid is, spreken namens Europese persuitgevers die meer dan 50.000 tijdschrift- en krantentitels (online en in print) publiceren, evenals 20 zakelijke mediagroepen.

De Digital Markets Act is van groot belang voor de digitale markten in de EU

Volgens EMMA en ENPA is de wetgeving op de digitale markten (Digital Markets Act) een historische kans om een einde te maken aan de onevenwichtige marktwerking door poortwachters en te zorgen voor een eerlijke en niet discriminerende verspreiding van nieuws in alle EU-lidstaten. De wet is van fundamenteel belang voor de verdere ontwikkeling van de digitale markten en de soevereiniteit van de Europese Unie.

Tekortkomingen in het huidige DMA-ontwerp

Momenteel is het voorstel voor de DMA echter ontoereikend en bevat het grote tekortkomingen. Het stelt bijvoorbeeld poortwachters zoekmachines en sociale netwerken vrij van de  verplichting van eerlijke toegangsvoorwaarden, wat uiteindelijk zal leiden tot een monopolie op informatievoorziening voor grote platforms in hun rol als poortwachters. De verrassende haast van de Europese regeringen om een tot dusverre ondermaats gemeenschappelijk standpunt over de DMA goed te keuren, zal Google en Facebook alleen in staat stellen om content te discrimineren en te beslissen wat Europeanen consumeren. De DMA wordt als zodanig een beschermingswet van Google en Facebook.

Dringende oproep aan de Europese Lidstaten: accepteer de DMA niet!

EMMA en ENPA vragen samen met al hun leden aan de lidstaten om een duidelijk standpunt in te nemen en tegen dergelijke plannen te stemmen, tenzij de wet poortwachters duidelijk verbiedt om te discrimineren en oneerlijke toegangsvoorwaarden op te leggen.

“Dit is het moment voor de Europese lidstaten om in actie te komen en een einde te maken aan deze glibberige helling voor de toekomst van de Europese democratie, de Europese vrijheden en de Europese economie”, aldus Jean-Pierre de Kerraoul, voorzitter van ENPA, en Xavier Bouckaert, voorzitter van EMMA.

Voor meer info, neem contact met Ilias KonteasExecutive Director EMMA-ENPA via Ilias.konteas@magazinemedia.eu.                                                                                    

Meer lezen?

Lees het EMMA ENPA standpuntnota over de DMA.

 

Deel dit artikel