Reclame voor online kansspelen. Waarmee moeten adverteerders rekening houden?

Op 1 oktober jl. heeft Nederland de markt voor online kansspelen geopend. Tien aanbieders hebben van de Kansspelautoriteit (KSA) een vergunning ontvangen waarmee zij hun kansspelen mogen aanbieden. Op 1 april 2022 verstrekt de KSA nog een aantal vergunningen aan aanbieders. De Nederlandse consument krijgt te maken met nieuwe aanbieders die zich willen presenteren middels mooie reclamecampagnes. Maar waarmee moeten deze nieuwe adverteerders rekening houden? We zetten het hieronder voor je op een rij.

Nederlanders maken nu al gebruik van onveilig aanbod
Op dit moment wordt er al online gegokt door Nederlanders op buitenlandse sites die een spelaanbod hebben waarop geen toezicht is. Dat kan betekenen dat spelers beïnvloed worden door verkeerd voorgestelde winstverwachtingen of hoge bonussen. Soms keren deze buitenlandse aanbieders gewonnen bedragen niet uit. De gedachte achter de regulering van online kansspelen is dat het gebruik van dit illegale en onveilige aanbod moet worden tegengegaan. Door Nederlandse partijen online kansspelen legaal aan te laten bieden, onder toezicht van de KSA, kunnen Nederlanders sinds 1 oktober gebruik maken van veilig aanbod. Dat is aanbod zonder misleiding, niet gericht op jongeren en kwetsbare personen, etc.

 Reclame zorgt voor kanalisatie naar legaal aanbod
De reclame voor online kansspelen heeft zelfs een belangrijke functie. Het moet ervoor zorgen dat Nederlanders bekend raken met de namen en het productaanbod van de legale aanbieders en dat zij stoppen met het gokken via illegale, minder betrouwbare, aanbieders. Dat is de ‘kanalisatie-doelstelling’ naar legaal aanbod. Het kansspelbeleid van de overheid is erop gericht de vraag naar online kansspelen te kanaliseren naar een veilig, legaal en gecontroleerd aanbod en het resterende illegale aanbod te bestrijden.

 Wetgeving, zelfregulering en beleid
Adverteren voor een nieuw kansspel mag je niet zomaar doen. Om de consument te beschermen dient een adverteerder rekening te houden met wetgeving, zelfregulering en het beleid van de mediaexploitant.

 • Mediawet
  Op televisiereclames in het algemeen is de Mediawet van toepassing. Daarin staat bijvoorbeeld dat reclame duidelijk te onderscheiden moet zijn van de overige inhoud van het programma-aanbod, herkenbaar moet zijn en dat sluikreclame verboden is. De Mediawet bevat ook uitzendbeperkingen voor reclame voor medische behandelingen, alcohol en kansspelen. Zo mogen reclames voor alcohol en kansspelen pas na een bepaalde tijd ’s avonds worden uitgezonden. Voor risicovolle kansspelen (krasloten, sport/paardenweddenschappen, casino, speelautomaten) en alle online kansspelen (online-casino, – poker, – bingo, – bookmakers etc.) is dat pas na 21.00 uur en voor overige kansspelen na 19:00 uur. Kijk hiervoor meer informatie over de Mediawet.
 • Wet op de Kansspelen
  De houders van vergunningen op grond van de wet op de kansspelen geven op zorgvuldige wijze vorm aan wervings- en reclameactiviteiten waarbij in het bijzonder wordt gewaakt tegen onmatige deelneming. Dit betekent dat reclames niet misleidend mogen zijn, dat er moet worden gewezen op de risico’s van onmatige deelneming en aangegeven wordt wat de statistische kans is op het winnen van een prijs. Er moet ook worden aangegeven of er sprake is van een eenmalige deelneming dan wel een doorlopende deelneming tot wederopzegging. Reclames worden misleidend geacht als ze de indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen of dat de consument door het verrichten van bepaalde handelingen een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen terwijl daarop slechts een kans bestaat. Kijk hier voor meer informatie over de Wet op de kansspelen.
 • Wet op de online kansspelen
  Sinds 1 oktober zijn er nieuwe regels voor kansspelen. Sommige regels gelden voor risicovolle kansspelen, zoals online goksites, speelautomatenhallen en casino’s. Sommige regels gelden voor alle kansspelen.

Regels voor risicovolle kansspelen

 • Reclames en bonussen mogen niet gericht zijn op jongeren tot 24 jaar.
 • Alle aanbieders van risicovolle kansspelen mogen spelers tijdens hun deelname aan een spel geen bonussen aanbieden.
 • Alle aanbieders van risicovolle kansspelen moeten met advies van ervarings- en verslavingsdeskundigen bepalen wanneer ze ingrijpen bij spelers die verslaafd dreigen te raken. En op wat voor manier zij dit doen. Dit leggen ze vast in een zogeheten verslavingspreventiebeleid.
 • Alle aanbieders van risicovolle kansspelen moeten bijhouden welke spelers vaak komen gokken of wedden. Als iemand te vaak komt of te veel geld uitgeeft, moeten zij de speler hierop wijzen. Wat voor actie ze ondernemen, hangt af van de situatie. Het gaat van praten met de speler of een online pop-upvenster tonen tot opname van de speler in het Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen).

Regels voor alle kansspelen

 • Reclames en bonussen mogen niet gericht zijn op:
  • jongeren tot 18 jaar;
  • mensen met psychische problemen;
  • mensen met gokproblemen;
  • mensen met een verstandelijke beperking.
 • Bekende personen die jonger zijn dan 25 jaar of die populair zijn onder jongeren mogen geen reclame maken voor kansspelen.
 • Beroepssporters zoals profvoetballers mogen geen reclame maken voor kansspelen.
 • Organisaties als reclamebureaus, media en banken mogen geen diensten leveren aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben. De Kansspelautoriteit kan deze bedrijven verplichten direct te stoppen met deze samenwerking.

Kijk hier voor meer informatie over de Wet op de kansspelen op afstand. De Kansspelautoriteit (KSA) voert het toezicht uit voor de overheid. Kijk hier naar de aanvullende eisen aan reclame van de KSA.

 • Reclamecode Online Kansspelen
  De aanbieders van kansspelen hebben samen met de Stichting Reclame Code (SRC) een zelfreguleringscode opgesteld waaraan kansspelreclames moeten voldoen. In deze code wordt bijvoorbeeld benoemd dat het duidelijk moet zijn dat de reclame afkomstig is van een kansspelaanbieder, dat deze niet gericht mag zijn op kwetsbare personen en niet misleidend mag zijn. Deze code zal ook een aantal beperkingen bevatten voor de plekken waarop reclame voor online kansspelen kan worden uitgezonden of uitgeserveerd. Op het moment van schrijven van dit artikel is de Reclamecode Online Kansspelen nog niet gereed.
 • Tijdelijke vrijwillige gedragscode
  Omdat de Reclamecode voor Online Kansspelen nog niet gereed is hebben de aanbieders van de online kansspelen op 1 oktober wel een zogenaamde vrijwillige gedragscode gepubliceerd. De inhoud van deze code komt voor een groot deel overeen met de uiteindelijke code. Zodra de uiteindelijk code door de SRC gepubliceerd is, vervalt deze gedragscode. In de gedragscode wordt de definitie van kansspelen breder getrokken dan alleen online. Deze code is ook van toepassing op alle sportweddenschappen, totalisators en speelcasino’s.

(Bron: Screenforce)

Deel dit artikel