Nieuwe koers Magazine Media Associatie (MMA)

Uitreiking Mercurs vanaf 2022 vernieuwd.

Het medialandschap ontwikkelt zich continu en in hoog tempo. Nieuwe technologieën worden toegepast, waardoor de mediaconsumptie verandert. De leden van de Magazine Media Associatie (MMA) anticiperen op deze ontwikkelingen: digitaal bereik wordt uitgebouwd, nieuwe businessmodellen en merkextensies worden geïntroduceerd en er wordt geanticipeerd op de impact van economische en maatschappelijke trends. De consumptie van magazinemerken is onverminderd hoog, mede dankzij de sterke merken en hoge kwaliteit van de MMA-lidbedrijven.

De veranderende magazine mediabranche vraagt niet alleen aanpassingen van de uitgevers, maar ook van hun brancheorganisatie. Een gezonde branche is voor de positie van de leden van groot belang. Dit was ook een van de conclusies uit de enquête die de MMA recentelijk onder haar leden heeft uitgevoerd. De leden gaven tevens aan behoefte te hebben om samen te werken aan kansen en uitdagingen in de komende jaren. ‘Een mooie basis voor een krachtige toekomstige rol van de MMA voor al haar leden’, volgens MMA-voorzitter Luc van Os, die laat weten samen met zijn bestuur te werken aan een nieuw strategisch beleidsplan.

Alle bestaande MMA-activiteiten worden op dit moment tegen het licht gehouden en zullen op basis van het nieuwe beleid worden vernieuwd. Dit heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse Mercurs-uitreiking (dé vakprijzen voor de magazinebranche). MMA-directeur Harriët Schrier: ‘In de 23-jarige traditie van de Mercurs lassen we dit jaar een pauze in, om in 2022 een nieuw concept te presenteren dat qua invulling volledig aansluit bij de innovatieve ontwikkelingen in onze branche. We blijven ons mooie vak zeker vieren met alle toegewijde makers’.

De nieuwe MMA-koers zal, na accordering door de Algemene Ledenvergadering in december, vanaf januari 2022 in uitvoering worden gebracht.

Deel dit artikel