NIEUW: MMA gedragscode mededingingsrecht

De Magazine Media Associatie (MMA) acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht en heeft om die reden de ‘MMA gedragscode mededingingsrecht’ opgesteld.

De gedragscode is er om de leden en de brancheorganisatie te behoeden voor – onbedoelde – overtredingen van het mededingingsrecht. Naleving van deze regels is niet alleen noodzakelijk omdat op overtreding van het mededingingsrecht hoge boetes staan voor individuele leden en de MMA, ook schaadt de overtreding het imago van de gehele sector. De MMA gedragscode mededingingsrecht bevat voorbeelden van mededingingsbeperkende afspraken (wat mag niet), maar geeft ook aan wat wel is toegestaan.

De door de Algemene Ledenvergadering van 14 juni jl. goedgekeurde MMA gedragscode mededingingsrecht is hier te raadplegen:

MMA gedragscode mededingingsrecht

Deel dit artikel