Gebundelde kracht maakt sterker

Recentelijk zijn brancheorganisaties KVGO, Mediafederatie en Magazine Media Associatie (MMA) als ‘affiliate members’ aangehaakt bij de VGP met als doel om gezamenlijk sterker op de postmarkt te staan.

Naar aanleiding van de in 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) georganiseerde postdialoog is er al veelvuldig contact geweest tussen hierboven genoemde brancheorganisaties. Sindsdien heeft de VGP ingezet op een vorm van gestructureerd overleg (Tripartiet Overleg Postmarkt, voorheen Maatschappelijk Overleg Postmarkt) als een mogelijke oplossing vanwege het bewust wegnemen van marktwerking door de overname van Sandd door PostNL.

Het KVGO, de Mediafederatie en de MMA steunen dit initiatief – sterker: naar aanleiding van het overleg dat in het najaar is ontstaan hebben partijen zich gezamenlijk meer gebonden en treden zij nu in de ‘lobby’ samen op. De VGP is hierbij in de lead en de andere partijen zijn ‘affiliate members’ geworden. Zo is vorige week ook gezamenlijk de informateur geïnformeerd over de noodzakelijke veranderingen in de postmarkt.

Het motto van de VGP, ‘Gebundelde kracht maakt sterker’ gaat ook hier op: gezamenlijk vertegenwoordigen de partijen tussen de 50-75% van de zakelijke post.

Over het KVGO
Het KVGO is de branchevereniging voor de grafimedia-ondernemers en vertegenwoordigt zo’n 650 bedrijven met in totaal ruim 10.000 werknemers. De grootte van de ledenbedrijven varieert van eenmanszaak tot internationaal opererende organisaties, waarbij het grootste gedeelte onder het MKB valt.

Het KVGO staat voor een krachtige, gezonde, toekomstbestendige en innovatieve grafimedia branche. Het KVGO draagt daartoe bij door het behartigen van de belangen en het versterken van het werkgeverschap van bedrijven binnen de grafimedia branche én door het ondernemerschap van bedrijven binnen en buiten de branche te stimuleren en te faciliteren met opleidingen, advies en onderzoek.

Het KVGO is een professionele organisatie die de leden met raad en daad bijstaat op een breed terrein van dienstverlening.

Over de Mediafederatie
De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland. De Mediafederatie heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s. Voor uitgeverij- en mediabedrijven vormt de Mediafederatie een platform voor kennisdeling en innovatie.

De Mediafederatie signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

Over de Magazine Media Associatie
Magazine Media Associatie (MMA) behartigt de belangen van 31 aangesloten magazine mediabedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumentenmedia (magazines, websites, evenementen). Hierbij staat de behoefte van de gebruiker centraal. Om in deze behoefte te voorzien, creëren en vermarkten MMA-leden content in alle mogelijke vormen. In tekst en beeld, video en events. Door middel van hoogwaardige creativiteit en kwaliteit willen zij de consument inspireren en informeren. De 31 uitgeverijen brengen samen ruim 140 publieks- en opinietijdschriften en omroepbladen op de Nederlandse markt, op basis van abonnementen en/of losse verkoop. Deze titels vertegenwoordigen circa 85% van de totale omzet van magazines in ons land.

Over de VGP
De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 hebben de inmiddels 22 organisaties de krachten gebundeld. De leden van de VGP zijn, met gezamenlijk ca. 0,6 miljard poststukken per jaar, verantwoordelijk voor 25% van de totale geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP is collectieve behartiging van de belangen van groot-zakelijke postverzenders. Daarnaast streeft de VGP naar het delen van kennis tussen de leden op het gebied van post en pakketten. De focus van de VGP richt zich op fysieke brief- en pakketpost (de zogenoemde brede bezorgmarkt), zonder de ogen te sluiten voor innovatieve ontwikkelingen in het digitale communicatieproces.

Deel dit artikel