CAOAPP & GezondUitgevenAPP beschikbaar

In aanvulling op de website uitgeverijbedrijf.nl zijn door het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf twee apps ontwikkeld die het mogelijk maken de informatie over de cao en over Gezond Uitgeven! goed te raadplegen op mobiel en Ipad. 

Door middel van een heldere en logische navigatiestructuur kunnen onderwerpen en antwoorden op het gebied van de cao, arbocatalogus en RI&E snel worden gevonden. Alle getoonde informatie is aangepast aan de grootte van het scherm.

CAOAPP

De ‘CAOAPP’ betreft de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Naast de tekst van de cao zijn toelichtingen en FAQ’s opgenomen op de onderwerpen waarover in de praktijk de meeste vragen bestaan. De app is bedoeld voor alle gebruikers en belanghebbenden bij de cao: werknemers, werkgevers en geïnteresseerde derden.

GezonduitgevenAPP

De ‘GezonduitgevenAPP’ is er net als de site ‘Gezond Uitgeven!’ bedoeld om medewerkers in uitgeverijen gezond en duurzaam inzetbaar te houden. De app biedt evenals de website praktische informatie en instrumenten aan, zoals de erkende ‘RI&E Gezond Uitgeven!’  en de goedgekeurde arbocatalogus. Door middel van de app wordt het uitgeverijen mogelijk gemaakt op laagdrempelige en gebruiksvriendelijke wijze aandacht te geven aan gezond en plezierig werken.

Beide apps zijn ontwikkeld voor de meest voorkomende typen devices: Android based en IOS based (Apple). Een korte handleiding voor het installeren van beide apps is te downloaden op www.uitgeverijbedrijf.nl.

Deel dit artikel