Techplatforms moeten afspraken maken bij overname van content

Aan de jarenlange praktijk waarbij techplatforms ongebreideld (delen van) artikelen kunnen overnemen komt per 7 juni 2021 ook in Nederland een einde.

Op het moment dat er (delen van) artikelen worden overgenomen wordt namelijk nieuwe wetgeving van kracht die uitgevers beschermt tegen het online (her)gebruik van hun content zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Platforms hebben jarenlang stevig verdiend aan deze praktijk. Het is dan ook goed en logisch dat de lacune in de wetgeving wordt gerepareerd. Voor muziek en televisie gelden vergelijkbare rechten al langer.

Nederlands uitgeversrecht

Het Nederlandse uitgeversrecht beschermt de investeringen in de onlinejournalistiek. Onafhankelijke journalistiek komt immers niet gratis tot stand. De terugloop in advertentie-inkomsten – mede veroorzaakt door de opkomst van de platforms – is een feit, maar steeds meer uitgevers genereren inmiddels een groot deel van hun inkomsten uit online abonnementen. Het is voor uitgevers cruciaal dat zij zelf beslissingen kunnen nemen over de online exploitatie van hun content. Uitgevers hebben met dit nieuwe recht in de hand de keuze om platforms wel of geen toestemming te geven om (delen van) hun artikelen over te nemen en te bepalen onder welke voorwaarden dat mag. Het hyperlinken (verwijzen) naar artikelen op de website of binnen de app van de uitgever is wel altijd mogelijk.

Ontwikkelingen in Australië

In Australië werkt de overheid aan een zogenoemde ‘bargaining code’. Dit instrument moet ervoor zorgen dat de onderhandelingen tussen uitgevers en platforms eerlijker verlopen. De wetgeving voorziet in een bindend arbitragemodel om de vergoeding voor het gebruik van nieuwsartikelen vast te stellen. Uit protest heeft Facebook het delen van nieuwsartikelen in Australië onmogelijk gemaakt.

Het Nederlandse en het Australische recht zijn niet volledig vergelijkbaar, maar in de kern komen ze wel op hetzelfde neer: als platforms (delen van) artikelen willen gebruiken, dan moeten daar afspraken over worden gemaakt. Het Australische parlement stemt naar verwachting binnen twee weken over de nieuwe wetgeving.

Europese oproep

Vandaag werd een persbericht gepubliceerd waarin de Europese uitgevers en Microsoft oproepen tot een arbitragemechanisme in Australische stijl in Europa om ervoor te zorgen dat de techplatforms de uitgevers eerlijk belonen voor het gebruik van inhoud. De Europese uitgevers en Microsoft werken samen aan een oplossing om ervoor te zorgen dat Europese uitgevers worden betaald voor het gebruik van hun content.

Deel dit artikel