2020: een onvergetelijk jaar

Het jaar 2020 was in vele opzichten een onvergetelijk jaar. In het MMA Jaarverslag 2020 lees je hoe de brancheorganisatie in dit bijzondere jaar invulling heeft gegeven aan de belangenbehartiging en de activiteiten. 

Speciale aandacht is er in het jaarverslag voor de inspanningen die zijn ondernomen om de leden van informatie te voorzien en ondersteuning te bieden gedurende de coronacrisis. Lobby, belangenbehartiging, kennisoverdracht, onderzoek en promotie bleven ook in 2020 de belangrijkste speerpunten van de MMA.

Deel dit artikel