Vaste reiskostenvergoeding

In verband met de coronacrisis zijn er gedurende 2020 een aantal goedkeuringen afgekondigd die van belang zijn voor de loonheffingen. Een van die maatregelen betrof de mogelijkheid om, ongeacht het door het thuiswerken gewijzigde reispatroon, de vaste, onbelaste reiskostenvergoeding door te betalen. In het besluit van eind september jl. werd aangegeven dat deze maatregel zou vervallen met ingang van 1 januari 2021.

Echter, in de Kamerbrief Specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket van 18 december 2020 is opgenomen dat de mogelijkheid de vaste, onbelaste reiskostenvergoeding door te betalen wordt verlengd tot 1 februari 2021.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel