Europees bedrijfsleven: ‘ePrivacy-voorstel remt digitale economie af’

Meer dan vijftig Europese brancheorganisaties uiten hun zorgen over de voorgestelde ePrivacy-verordening.

Joint industry letter on the future of the ePrivacy Regulation

Europese uitgevers van magazines, verenigd in de European Magazine Media Association (EMMA), behoren tot het brede gezelschap ondertekenaars van een gezamenlijke brief aan de Raad van de Europese Unie. De coalitie roept de lidstaten op het voorstel zorgvuldig te behandelen en geen overhaast besluit te nemen. Snelle voortgang van de ePrivacy-verordening gaat mogelijk ten koste gaat van de kwaliteit van de wetgeving.

De ondertekenaars erkennen het belang van het recht op privacy en gegevensbescherming, maar wijzen onder meer op de frictie tussen de ePrivacy-verordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo verschillen de grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken onder beide verordeningen.

De coalitie waarschuwt verder voor de potentiële reikwijdte van de nieuwe regels. ‘Die zetten een flinke rem zet op innovatie en de ontwikkeling van de digitale economie.’

‘De ePrivacy-verordening zal aan alle sectoren van de digitale economie raken: van digitale media tot zelfrijdende auto’s en van medische apparatuur tot smart industry. In het beste geval leidt de verordening in al deze sectoren tot extra regeldruk. In het ergste geval kunnen producten en diensten niet meer worden aangeboden,’ aldus de ondertekenaars.

Nieuwe cookieregels in ePrivacy-verordening

In januari 2017 deed de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel voor de ePrivacy-verordening. De ePrivacy-verordening is oorspronkelijk bedoeld om de vertrouwelijkheid van digitale communicatie te beschermen, maar stelt bijvoorbeeld ook regels over het gebruik van e-mail, cookies en telemarketing.

Afgelopen oktober is de behandeling van het voorstel in het Europees Parlement afgerond. Op 8 juni aanstaande bespreken betrokken ministers en staatssecretarissen van de lidstaten het voorstel tijdens de Telecomraad in Brussel.

Deel dit artikel