E-privacy

Europese magazine uitgevers slaan alarm om nieuwe cookiewetgeving

‘De nieuwe Europese Cookiewet moet Europese consumenten laten profiteren van innovatieve producten en hun online privacy beter beschermen.’

Dat schrijven Europese magazine uitgevers, verenigd in de European Magazine Media Federation (EMMA), in een open brief over de voorgestelde ePrivacy-verordening. De Magazine Media Associatie (MMA) is een van de ondertekenaars van de brief. De ondertekenaars roepen op om het voorstel te herzien zodat de bescherming van Europeanen en de mogelijkheden voor digitale innovaties beter worden gewaarborgd.

Onder de nieuwe regels worden cookiemuren verboden. Hierdoor moeten websites ook toegang geven aan bezoekers die cookies weigeren. Volgens de ondertekenaars dienen andere grondslagen dan toestemming aan de verordening te worden toegevoegd om cookies te mogen plaatsen toepassen, zoals het gerechtvaardigd belang en statistische doeleinden. ‘Dit zijn passende garanties die passen binnen de privacyregels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.’

Privacy is essentieel voor het vertrouwen van consumenten in digitale producten. De nieuwe cookieregels zullen echter niet leiden tot eerlijker speelveld tussen uitgevers en techbedrijven, zoals Google en Facebook. Voor internetgiganten zullen de gevolgen van de nieuwe verordening kleiner zijn omdat zij meer gebruik maken van logins en in mindere mate afhankelijk zijn van cookies.

ePrivacy-verordening zal ePrivacy-richtlijn en Nederlandse Cookiewet vervangen
In januari 2017 deed de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel voor de ePrivacy-verordening. De AVG stelt kort gezegd regels over de opslag, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. De ePrivacy-verordening gaat hier specifieker op in met regels over bijvoorbeeld het gebruik van e-mail, cookies en telemarketing.

Volgens de Europese Commissie maakt 92% van de Europeanen zich zorgen om hun online privacy. Met de nieuwe verordening hoopt de Commissie een betere bescherming van het privéleven van Europeanen en nieuwe kansen voor bedrijven te creëren. Ook sluit de ePrivacy-verordening beter aan op de AVG dan de huidige richtlijn.

Inmiddels is de behandeling van het voorstel in het Europees Parlement afgerond. Het is te verwachten dat de Raad, waar de lidstaten zijn vertegenwoordigd, in de tweede helft van 2018 tot een akkoord komen. Daarna moeten de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie tot een gezamenlijk akkoord komen. Vermoedelijk treedt de nieuwe wetgeving niet voor de tweede helft van 2019 in werking.

Zie tevens het gepubliceerde persbericht van EMMA aangaande dit onderwerp.

Deel dit artikel