Nederlands Uitgeversverbond wordt de Mediafederatie

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) gaat vanaf vandaag verder onder een nieuwe naam: de Mediafederatie. Om de transitie die de mediasector ondergaat nog beter te kunnen ondersteunen, is gekozen voor een slagvaardiger organisatiemodel.

De Mediafederatie is met ingang van dit jaar de vereniging voor brancheorganisaties voor mediabedrijven en uitgeverijen in Nederland.

De volgende vijf brancheorganisaties zijn op dit moment aangesloten:

  • Groep Algemene Uitgevers (GAU);
  • GEU;
  • Magazine Media Associatie (MMA);
  • Media voor Vak & Wetenschap (MVW);
  • NDP Nieuwsmedia.

De Mediafederatie heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de mediasector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s: auteursrecht en collectieve rechten, digitalisering en innovatie, privacy en big data en sociaal beleid en HR.

De naam van NUV Academy verandert in de Mediafederatie Academy. Voor mediabedrijven en uitgeverijen vormt de Academy van de Mediafederatie een platform voor kennisdeling en innovatie.

Website van de Mediafederatie

Deel dit artikel