ROTA

Einde tijdperk ROTA

Meer dan een eeuw heeft de Stichting ROTA, Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen, met zijn regelgeving en systeem van erkenningen voor ordening op de reclamemarkt gezorgd. De sterk veranderde media- en reclamewereld en de teruggelopen waarde van de ROTA heeft het bestuur echter doen besluiten om tot ontbinding van de stichting over te gaan per 31 december 2017. 

De ROTA is tot de conclusie gekomen dat er geen plaats meer is voor de meer traditioneel ingestelde stichting en dat gezonde exploitatie van het keurmerk-ROTA als gevolg van de verschuiving van de reclamebudgetten van traditionele media naar nieuwe sociale- en online media niet meer mogelijk is. Daarnaast heeft een voortdurend stijgend aantal bureaus de erkenning opgezegd.

Onder deze moeilijke omstandigheden kan de markt onvoldoende inhoud blijven geven aan de voorkeurspositie van de door de ROTA erkende reclame- en mediabureaus ten opzichte van andere niet erkende bureaus en rechtstreeks plaatsende adverteerders. Het bestuur spreekt wel de hoop uit dat door de branche in het nieuwe digitale tijdperk opnieuw enige ordening en transparantie in de markt kan worden aangebracht.

Meer informatie over de ROTA

Deel dit artikel