Stichting Reclame Code

SRC feliciteert YouTubers met initiatief Social Code: YouTube

De Stichting Reclame Code juicht het toe dat een belangrijke groep van YouTubers concreet invulling heeft gegeven aan de wens om transparant en professioneel te opereren en zelf een heldere visie heeft geformuleerd over hoe je voor je volgers op YouTube duidelijk kunt maken wanneer er sprake is van reclame.

Transparantie bij het maken van reclame is één van de pijlers van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In deze code zijn regels opgenomen waar verantwoord reclame maken aan dient te voldoen. Zo staan in de Reclamecode Sociale Media (RSM) al voorbeelden van hoe je reclame kenbaar maakt bij het gebruik van social media. De RSM is niet alleen van toepassing op YouTube, maar ook op andere social media, zoals Instagram, Facebook en Snapchat. De RSM wordt momenteel geëvalueerd en daarbij kijkt SRC samen met het adverterend bedrijfsleven of nog andere of concretere suggesties in de code kunnen worden opnemen, die in de praktijk kunnen worden toegepast. Ook YouTubers en de MCNs en bureaus met wie zij samenwerken worden uitgenodigd om mee te praten. Als de eigen code van de YouTubers kan worden opgenomen in de RSM, wordt deze direct door de reclamebranche breed toegepast en kan de naleving van deze regels worden getoetst door de Reclame Code Commissie.

Hoe meer draagvlak en bekendheid, hoe beter de zelfregulering werkt, en hoe transparanter het gebruik van social media wordt voor consument en bedrijf.

Lees ook: YouTubers ontwikkelen met hulp van Commissariaat voor de Media een code om transparanter te zijn over reclame.

Deel dit artikel