Online adverteren

Nederlandse online advertising richtlijnen

De richtlijnen zijn opgesteld volgens het L.E.A.N. (Light, Encrypted, Ad choice supported, Non-invasive ads) principe.

Het is inmiddels algemeen bekend dat consumenten zich in toenemende mate verzetten tegen bepaalde elementen van online advertising. Een symptoom hiervan is het toenemende gebruik van adblockers. IAB Nederland trekt zich de feedback van de consument aan en onderneemt actie door een aantal richtlijnen op te stellen voor online adverteerders en uitgevers.

Het principe van L.E.A.N. (Light, Encrypted, Ad choice supported, Non-invasive ads) geeft richting om de volgende fase van standaarden voor digital advertising in te gaan. Dit programma wordt gesteund door IAB’s over de hele wereld en duizenden aangesloten leden. IAB Nederland heeft zich aangesloten bij de commissie die de L.E.A.N. – principes vormgeeft en heeft de L.E.A.N.-uitgangspunten vertaald naar de Nederlandse markt, om deze concreter te maken en specifiek op de Nederlandse markt toe te spitsen.

IAB Nederland

LEAN-richtlijnen

1. We bouwen apps en pagina’s zo op dat advertenties niet de volgorde van het laden van de inhoud van de pagina of app vertragen d.m.v. asynchroon laden, lazy loading of een vergelijkbare werkwijze.

2. We minimaliseren het aantal tags per uiting op elk niveau:

a. Ad server,

b. Vendor,

c. Delivery system.

3. Voor schermen groter dan 12 inch en bij niet-mobiele data verbindingen beperken we de bestandsgrootte bij het initiële inladen van de pagina tot 300 KB (HTML met de assets gezipped).

4. Op mobiele devices en bij mobiele data verbindingen beperken we de bestandsgrootte bij het initiële inladen van de pagina tot 5 KB voor banners en maximaal 100 KB (html + assets gezipped) voor rich media-uitingen.

5. We gebruiken op desktop niet meer dan 30% binnen het totale beschikbare content oppervlak voor zowel eigen as externe commerciële boodschappen die niet expliciet door de gebruiker geïnitieerd zijn (* takeovers vallen hier dus buiten).

6. We zijn terughoudend met layers, floor ads en andere zaken die de content bedekken.

a. We tonen nooit meer dan één dergelijke uiting per sessie van 10 minuten

b. We accepteren dergelijke ads niet zonder herkenbare sluitknop op de vaste plek rechtsboven.

c. Dergelijke RTB en reserved campagne posities mogen geen fysieke overlap hebben.

7. We zorgen er voor dat klant- en formulierdata altijd encrypted verzonden wordt.

8. We maken full screen videocommercials gemiddeld niet langer dan 20% van de content lengte.

9. We zorgen dat videocommercials gemiddeld de lengte van 15 seconden niet overschrijden.

10. We publiceren een gemakkelijk vindbare privacy policy waarin in voor consumenten begrijpelijke bewoordingen wordt uitgelegd hoe we met hun data omgaan.

IAB

Deel dit artikel