Digitaal lezen

Forse toename lezen van magazines op digitale platformen

Het digitaal lezen van magazines is in het afgelopen jaar sterk gegroeid. 27% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder heeft in 2015 wel eens een magazine digitaal gelezen. In 2014 was dit nog 16%. Vooral het lezen van magazines via de mobiele telefoon/smartphone laat een enorme stijging zien.

Dit blijkt uit de nieuwste rapportage van de Media Standaard Survey (MSS) dat jaarlijks wordt uitgebracht door de organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken NLO, NOM, SKO en VINEX. In de rapportage komen resultaten van mediumgebruik op diverse locaties en platformen aan de orde. Daarnaast worden crossmediale resultaten gepresenteerd in de vorm van media-imperatives per mediumtype naar doelgroepen.

Het lezen van magazines op digitale platformen

27% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder leest wel eens een magazine digitaal. Van alle digitale platformen wordt de computer nog steeds het meest gebruikt om magazines digitaal te lezen. 16% van de Nederlandse bevolking heeft het afgelopen jaar minimaal één keer een magazine op de computer gelezen. In 2014 was dit nog 10%. Ook het digitaal lezen van magazines op mobiele apparaten groeit. 12% leest inmiddels wel eens een magazine op de tablet en eveneens 12% op de mobiele telefoon/smartphone. In 2014 was dit nog respectievelijk 7% en 5%.

Gebruikte apparaten voor het lezen van magazines

Afbeelding

Magazines worden in 2015 nog steeds iets meer door mannen dan door vrouwen digitaal gelezen: 30% vs 24%. In 2014 was dit respectievelijk 20% en 12%. In beide groepen is het gebruik van de mobiele telefoon/smartphone het hardst gestegen en is dit aantal verdubbeld. Vrouwen maken voor het digitaal lezen van magazines net iets meer gebruik van de tablet (11%) dan van de mobiele telefoon/smartphone (10%). Bij mannen is dit precies andersom. Zij gebruiken iets vaker de mobiele telefoon/smartphone (14%) dan de tablet (13%) voor het digitaal lezen van magazines. Over het algemeen zijn de tablet gebruikers ouder dan de gebruikers van de mobiele telefoon/smartphone. Digitale lezers zijn het meest onder hoger opgeleiden te vinden. Papier is nog verreweg de belangrijkste drager voor het lezen van magazines. 78% leest van papier.

Over het onderzoek

De Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door TNS NIPO, in opdracht van de Nederlandse JIC’s. Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op die in de afzonderlijke bereiksonderzoeken worden gebruikt voor weging en werving. Het levert ook de definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert. Verder werpt de MSS een blik op nieuwe trends in mediagebruik.

De uitkomsten zijn representatief voor alle huishoudens in Nederland en alle individuen van 13 jaar en ouder. In 2015 zijn 6.144 huishoudens en 5.255 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.

De volledige rapportage is hier te downloaden.

Deel dit artikel