Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de brancheorganisatie voor uitgevers in Nederland en behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. De bij het NUV aangesloten uitgevers vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefbranche.

Groepsverenigingen

NUV-leden zijn ook lid van één of meer van de volgende zelfstandige groepsverenigingen die hun activiteiten richten op een specifiek segment: Groep Algemene Uitgevers (GAU), Groep Euducatieve Uitgevers (GEU), Magazine Media Associatie (MMA), Media voor Vak en Wetenschap (MVW) & NDP Nieuwsmedia.

Website