NOBO – a digital day

Het online bereiksonderzoek (NOBO) wordt uitgebreid met bereiksmeting per uur.

De consumptie van web en app wordt al een aantal jaar door NOBO gemeten en gerapporteerd tot op het niveau van het bereik per dag. Met de introductie van de ‘Tijdvakmodule’ in de planningstools wordt het mogelijk de bereiksopbouw door de dag heen te analyseren. Zo wordt inzicht verkregen in het verloop van het online gebruik gedurende de dag. De metingen per uur tonen in een periode het gemiddelde bereik per uur van een eenheid. Dat kan een app zijn, een website, een device, een doelgroep of een genre. Als meetperiode is april 2019 geselecteerd.

Enkele insights

Gemiddeld ligt het bereik van de totale populatie 6+ per uur  van alle websites en apps op alle devices en alle dagen van de week vanaf 9.00 uur tot 22.00 uur tussen de 50% en 60%. De verschillen in bereik door de dag heen naar geslacht en sociale klasse zijn minimaal. Er zijn wel grote verschillen in bereik binnen leeftijdsgroepen.

De groep 20-49 jarigen is het meest online met een gemiddeld bereik van rond de 70%. Bij 6-12 jarigen is het bereik gemiddeld op het hoogtepunt (tussen 17.00 en 20.00) rond de 20%. Het bereik onder 6-12 jarigen is in het weekend anders dan doordeweeks. De splitsing van de resultaten van deze jongeren naar werkdagen/weekend laat een groot verschil rond schooltijd zien. Tussen 8.00 en 15.00 uur zijn de bereikspercentages in het weekend beduidend hoger dan doordeweeks. Bij de totale populatie zien we dat de online mediaconsumptie in het weekend iets later op gang komt.

De resultaten laten verder zien dat het bereik via smartphone de  pc en tablet overstijgt. Het bereik via de smartphone ligt fors hoger dan via pc/laptop en tablet.

Binnen de diverse genres zijn ook verschillen zichtbaar. Nieuws piekt al heel vroeg op de dag, terwijl e-commerce sites en -apps het juist in de avond een hoger bereik hebben. Social media gaat de hele dag door.

Onderstaande grafieken illustreren bovengenoemde resultaten.

                                             

                                           

De Tijdvakmodule komt naar verwachting half november voor NOBO-gebruikers in de mediaplanningssoftware beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website van VINEX

Een uitgebreid artikel is hier te lezen.

 

Deel dit artikel