Social Media Monitor

Totaal aantal volgers magazinemerken op social media stijgt met 7%

In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal likes/volgers van magazinemerken op social media gestegen naar ruim 12 miljoen.

Dit is een stijging van 7% ten opzichte van het vierde kwartaal 2017. Vooral het aantal volgers op Youtube (+17%) neemt fors toe. Instagram en Facebook stijgen respectievelijk met 7% en 6%. Dit blijkt uit de Social Media Monitor die voor de zevende keer door Magazine Media Associatie (MMA) is gepubliceerd.

Aandelen per kanaal

Magazinemerken hebben het grootste aantal likes/volgers op Facebook (55%), gevolgd door Instagram met 20%. Twitter heeft een aandeel van 16%, Pinterest 4%, Youtube 3% en Google+ 1%. Instagram en Youtube zijn de sterkste stijgers. In het afgelopen jaar hebben deze kanalen een flinke opmars gemaakt. Dit komt overeen met andere onderzoeken, waaruit blijkt dat deze kanalen ook de snelle groeiers zijn.

Populaire merken

De top 5 van meest populaire magazinemerken op social media zijn LINDA.,Voetbal International, vtwonen, ELLE en Vogue. De sterkste toename van het aantal likes/volgers is zichtbaar bij de merken Winq (+78%), Libelle Royale (+44%), Bicycling (+30%) en AndC (+20%).

Engagement

Sinds het derde kwartaal van 2017 worden in de MMA Social Media Monitor de engagement scores voor Facebook en Instagram gemeten. De interactie op Facebook en Instagram zijn berekend aan de hand van een zogenaamde IPM score. IPM (Interaction per 1000 fans/Interaction per thousand followers) neemt voor Facebook alle interacties op de desbetreffende Facebookpagina mee, zoals likes, reactions, shares en comments en deelt deze door het aantal berichten die zijn geplaatst en het aantal fans. De IPM score meet de interactie en betrokkenheid van de afgelopen 30 dagen. Bij Instagram wordt de IPM score berekent door het optellen van het aantal ‘loves’ en comments van de desbetreffende Instagrampagina en deelt deze door het aantal followers en aantal posts van de afgelopen 30 dagen. Bij Facebook is een IPM van 4 gemiddeld, de ideale IPM voor Instagram is 20+.

Magazinemerken die een hoge engagementscore behalen zijn veelal te vinden in de categorieën special interest en recreatie. Vooral bij diverse fietsbladen is de interactie met de doelgroep hoog. Opiniebladen (Facebook) en jongerenbladen (Instagram) behalen ook een hoge engagementscore. Belangrijk om te melden is dat IPM-scores een momentopname zijn en per maand kunnen wisselen.

Over de monitor

Met de MMA Social Media Monitor wordt op overkoepelend niveau een beeld verkregen van magazinemerken op social media. Het rapport geeft inzicht in het totaal aantal likes/followers van magazine merken per kanaal en het aandeel van elk sociaal netwerk binnen de magazine media branche. Tevens wordt een top 25 samengesteld van magazine merken met het hoogste aantal likes/followers en een top 10 per kanaal. Daarnaast geeft de monitor ook inzicht in welke magazine categorieën op welke kanalen het grootst zijn en zijn engagement scores toegevoegd. De MMA Social Media Monitor verschijnt elk kwartaal. Zo worden ontwikkelingen en verschuivingen markt-breed zichtbaar. De monitor is voor de zevende keer gepubliceerd. In de monitor worden 123 magazinemerken gemeten.

Deel dit artikel