De Mediafederatie Academy_thumb

De Mediafederatie Academy: Seminar verlaagd btw-tarief voor e-publicaties

De Magazine Media Associatie (MMA) nodigt haar leden uit om de Mediafederatie Academy bijeenkomst op maandag 12 november a.s. bij te wonen. De Mediafederatie biedt de MMA-leden een subsidie van € 75,-, als MMA lid betaal je slechts € 100,-* voor dit seminar.

De afgelopen maanden heeft de Mediafederatie nauw contact onderhouden met de ambtenaren die de teksten voor het Belastingplan 2020 en het verlaagd tarief voor e-publicaties hebben opgesteld. De Mediafederatie is verheugd over het resultaat en organiseert nu voor de leden van de bij haar aangesloten brancheorganisaties een seminar over de belangrijkste veranderingen.

Per 1 januari 2020 zal de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 9% worden uitgebreid tot digitale boeken, kranten, tijdschriften, educatieve informatie en nieuwswebsites. Hiermee wordt het bestaande verschil in behandeling voor de btw van fysieke en elektronische uitgaven grotendeels opgeheven. Tijdens dit seminar zetten we alle veranderingen op een rij en besteden we de nodige aandacht aan de praktische invoeringsaspecten in jouw uitgeefmediabedrijf.

Allereerst leggen we uit voor welke elektronische publicaties wel en niet het verlaagde tarief van toepassing wordt. De Mediafederatie verwacht dat de nieuwe regeling voor een aantal producten, waaronder databanken en meer innovatieve uitgaven, nog tot discussie over de afbakening zal leiden.

Als het verlaagde tarief voor jouw publicaties gaat gelden, dan vraagt de verandering om een aantal acties vóór 1 januari. Denk aan aanpassingen van administratieve systemen en de prijsstelling van je producten. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de timing van de facturering en de betaling rond de jaarwisseling. Aangezien een overgangsregeling vooralsnog ontbreekt, kan dit het verschil maken tussen toepasselijkheid van het reguliere of verlaagde tarief. Denk bijvoorbeeld ook aan abonnementen die over de jaargrens heen worden aangeboden. Na dit seminar weet je wat je moet doen.

Doelen van het seminar:

Je bent op de hoogte van de veranderingen in belastingwetgeving per 1 januari 2020
Je hebt inzicht in de afbakening die voor toepassing van het verlaagde tarief gaat gelden
Je weet voor welke producten nog twijfel over de tarieftoepassing kan bestaan
Je weet wat je moet doen als je in gesprek wilt gaan met de Belastingdienst over het toe te passen tarief
Je weet welke acties je moet ondernemen om voorbereid te zijn op de tariefswijziging

De experts

Programma

14:00 – Ontvangst en deelnemersregistratie
14:20 – Welkom
14:30 – Verlaagd btw-tarief voor e-publicaties — de afbakening
Dit eerste deel staat in het teken van de door de Europese en Nederlandse wetgeving gekozen afbakening voor toepassing van het verlaagde tarief op elektronische publicaties. Voor de verschillende categorieën publicaties en bedrijfsmodellen worden de grenzen besproken waarbinnen het verlaagde tarief kan worden toegepast en de mogelijke twijfelgevallen die blijven bestaan. Ook belangrijke begrippen als ‘hoofdzakelijk’ (bijvoorbeeld video-inhoud) en ‘bijkomstig’ (extra (interactieve) features) worden toegelicht.
15:30 – Pauze
15:45 – Verlaagd btw-tarief voor e-publicaties — de praktijk
In dit tweede deel staan de praktische aspecten van de tariefswijziging centraal. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • prijsstelling;
  • combinatieproducten;
  • overgangsperikelen bij transacties rond de jaarwisseling en bij abonnementen;
  • prijsverminderingen achteraf; en
  • eventuele aanpassingen in administratieve systemen.

16:45 – Gelegenheid tot het stellen van vragen
Vooraf kun je jouw specifieke vragen indienen zodat de sprekers deze mee kunnen nemen in hun presentatie. En ook ter plekke is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
17:00 – Napraten met een hapje en een drankje

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Prijzen zijn excl. btw. Na deelname ontvang je van ons een factuur. Het is altijd mogelijk om een collega in jouw plaats te laten deelnemen indien je ons hierover tijdig informeert. Bij afmelding 0 t/m 5 werkdagen voor de bijeenkomst vervalt de korting. Het volledige bedrag van € 175,- wordt dan in rekening gebracht. Dit geldt óók voor alle GAU- en MVW-leden. Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van € 250,-.

Deel dit artikel