Nieuw crossmediaal bereiksonderzoek in ontwikkeling

Al enige tijd wordt door de verschillende Joint Industry Committiees (JIC’s) die zich met mediabereiksonderzoek bezighouden (NOM, NLO, SKO) – in samenwerking met Vinex – gewerkt aan een nieuw gezamenlijk crossmediaal mediabereiksonderzoek.

Het uitgangspunt hierbij is te komen tot een standaard voor het meten en rapporteren van bereik van media en reclame. Het onderzoek gaat het ‘kijken’, ‘lezen’ en ‘luisteren’ naar/van media en reclame via alle beschikbare kanalen, online en offline, samenbrengen. Nederland is het eerste land in de wereld waarin een tender wordt gestart voor een crossmediaal bereiksonderzoek.

De Magazine Media Associatie (MMA) steunt dit initiatief van harte en is via NOM (bestuur en technische commissie) nauw betrokken bij de opzet van het nieuwe onderzoek. MMA behartigt hiermee de belangen van de leden die participeren in het huidige NOM-onderzoek. Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij om het meten van bereik, de oplageregistratie valt buiten de scoop van het onderzoek.

Op 2 juli 2018 hebben de JIC’s en Vinex gezamenlijk via een persbericht een Request for Proposal (RfP) gepubliceerd. Hiermee wordt onderzoeksbureaus de mogelijkheid geboden om voorstellen voor de uitvoering van het onderzoek in te dienen. In het najaar zal een keuze voor een bureau(s) worden gemaakt.

Deel dit artikel