BTW

Kleinere uitgeefbedrijven volgend jaar in het rood door btw-verhoging

Als gevolg van de btw-verhoging daalt het bedrijfsresultaat van uitgevers aanzienlijk. Indien de koopkracht de komende jaren stijgt, kan dat de negatieve consequenties van de btw-verhoging op termijn compenseren.

Die conclusie trekt economisch onderzoeksbureau Decisio, dat in opdracht van de Mediafederatie de gevolgen onderzocht van het kabinetsvoornemen om het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent.

Het kabinet wil de btw-verhoging per 1 januari 2019 laten ingaan. Dat levert de schatkist per jaar 2,6 miljard euro aan extra btw-inkomsten op. Dat gaat echter ten koste van sectoren die nu nog het 6%-tarief kennen.

Verwachte directe omzetdaling van 40 miljoen

Voor de uitgevers van boeken, kranten en magazines leidt de verhoging van het lage btw-tarief tot een aanzienlijke omzetdaling van ruim 40 miljoen euro. De werkgelegenheid daalt naar verwachting met minimaal 150 fte, waarbij een daling van de inzet van freelancers nog niet is meegeteld.

Compensatie door verlaging inkomstenbelasting

Naast de verhoging van het verlaagde btw-tarief, wil het kabinet de inkomstenbelasting juist verlagen. Het onderzoeksrapport laat zien dat de verlaging van de inkomstenbelasting de negatieve effecten kan compenseren.

Wanneer en in welke mate dat precies gebeurt, is echter onzeker. Naar verwachting heeft het kabinet de voorziene verlaging van de inkomstenbelasting pas aan het einde van de kabinetsperiode volledig gerealiseerd.

Consequenties voor kleinere uitgeefbedrijven

Decisio berekende ook het effect van de btw-verhoging op het bedrijfsresultaat van de uitgevers. Conclusie is dat de uitgevers van boeken, dagbladen en magazines een directe daling van het bedrijfsresultaat van in totaal circa 25 miljoen euro per jaar moeten incalculeren.

Dat is problematisch, in het bijzonder voor kleine en middelgrote uitgevers. Rekenvoorbeelden in het onderzoeksrapport laten zien dat het bedrijfsresultaat van de middelgrote en kleinere uitgeverijen in 2019 en 2020 zodanig daalt, dat de continuïteit van deze bedrijven in het geding kan komen.

Impact op diversiteit en pluriformiteit

Als gevolg van de btw-verhoging zullen uitgevers met name in 2019 en 2020 genoodzaakt zijn verder in de kosten te snijden. Dat heeft negatieve gevolgen voor boeken, dagbladen en magazines die voor een kleinere doelgroep worden uitgegeven. Denk daarbij aan kleinere dagblad- en magazinetitels en risicovolle, minder winstgevende boektitels.

Het gehele onderzoeksrapport is op aanvraag via info@mediafederatie.nl beschikbaar.

N.B.
In een eerdere versie van het onderzoeksrapport heeft Decisio een onjuiste koopkrachtstijging als uitgangspunt genomen voor de huidige kabinetsperiode. In het gecorrigeerde onderzoeksrapport waarop dit nieuwsbericht is gebaseerd, blijft het compenserende effect van de verlaging van de inkomstenbelasting onzeker, maar is het effect groter dan eerder berekend.

Deel dit artikel