Omzet Nederlandse programmatic trading markt (x mln €)


Bron: IAB report on Online Advertising Spend, The Netherlands 2016.

De Online Ad Spend Study wordt uitgevoerd door Deloitte in opdracht van IAB. De studie geeft o.a. inzicht in de ontwikkeling van de totale NL programmatic trading markt. In deze grafiek is de omzetontwikkeling vanaf 2012 weergegeven.