Informatiebijeenkomst aansluitingscontract Lira

De informatiebijeenkomst over het aansluitingscontract Lira– met als gastspreker prof. Dirk Visser (specialist in auteursrecht en collectieve rechten) – heeft tot doel je te informeren over het nieuwe aansluitingscontract van Lira. De informatiebijeenkomst van de Mediafederatie wordt georganiseerd voor de leden van de bij haar aangesloten brancheorganisaties, waaronder de Magazine Media Associatie (MMA).

Lira is een collectieve beheersorganisatie die onder andere zorg draagt voor de verdeling van (tekst)auteursgelden van Leenrecht, Thuiskopie en deels Reprorecht. Dat zijn zogenaamd collectieve gelden. Voor meer informatie zie www.lira.nl. Om dit geld uit te kunnen keren aan auteurs, journalisten en vertalers moeten deze zich aanmelden of aansluiten bij Lira. Daarvoor tekenen zij in de regel een zogenaamd Aansluitingscontract.

Rechten

Afgelopen zomer kreeg de Mediafederatie vertrouwelijk het nieuwe aansluitingscontract van Lira ter inzage. In dit contract liet Lira zich diverse rechten overdragen, waaronder bijvoorbeeld de rechten op de exploitatie van abonnementsdiensten, onderwijsregelingen, etc. Dat wil zeggen dat in theorie een uitgever voor de exploitatie van deze rechten zelf geen afspraken meer zou kunnen maken met een auteur, journalist of vertaler, maar of met Lira in overleg zou moeten gaan, of wellicht zelfs dat Lira deze rechten zelf zou gaan exploiteren. En alhoewel Lira formeel niet aangaf deze rechten zelf ook daadwerkelijk te willen gaan exploiteren, was het ook niet uitgesloten dat zij dit op basis van dit nieuwe Aansluitingscontract wel kon gaan doen. Het nieuwe Aansluitingscontract werd gesteund door de Auteursbond en de NVJ.

De Mediafederatie heeft, mede namens de bij haar aangesloten brancheorganisaties waaronder de Magazine Media Associatie (MMA), haar grote bezorgdheid geuit jegens Lira, en met name haar zorg over de balans tussen individuele exploitatie, noodzakelijk om de investeringen in de continuïteit en de innovatie te bekostigen, en collectieve exploitatie door Lira.

Constructief overleg

De afgelopen maanden zijn er verschillende juridische stappen gezet, maar is er ook een constructief overleg met Lira tot stand gekomen. Dat overleg heeft ertoe geleid dat er een overeenkomst is bereikt tussen Lira en de Mediafederatie over het aansluitingscontract van Lira in de vorm van een toelichting die een onlosmakelijk deel zal vormen met het aansluitingscontract. In die overeenkomst is helder benoemd wat tot de primaire exploitatie van de uitgever behoort, en wat tot de zogenaamd collectieve rechten behoort. Deze overeenkomst wordt op dit moment getoetst door een onafhankelijk jurist.

MMA lid? Kom ook naar de informatiebijeenkomst

Graag informeert de Mediafederatie jou als MMA lid op de 4de juni over het proces dat de afgelopen maanden is doorlopen, over de overeenkomst zelf en de gevolgen voor de (contractuele) relatie met uw journalisten, auteurs en vertalers. Uiteraard zal er ruim de gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Gastspreker prof. Dirk Visser zal een en ander ook vanuit een juridisch perspectief nader toelichten.

Het zijn uiteindelijk de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties en hun leden die zullen moeten instemmen met het bereikte resultaat. De besluitvorming zal op een later moment door iedere branchevereniging afzonderlijk plaatsvinden. Deze bijeenkomst heeft dan ook uitsluitend tot doel je nader te informeren.

De informatiebijeenkomst zal worden afgesloten met een een borrel.

Praktische informatie

Wat

Informatiebijeenkomst inzake aansluitingscontract Lira

Wanneer

dinsdag 4 juni a.s., aanvang 16:00

Waar

de Mediafederatie, Hogehilweg 6, Amsterdam

Aanmelden

Deelname is uitsluitend toegankelijk voor de leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties, waaronder de Magazine Media Associatie (MMA). Dus ben je MMA lid, vul dan hier het aanmeldformulier in om je aan te melden.

Deel dit artikel