NUV Academy_gratis voor leden MMA

NUV Academy – AVG de baas: impact en implementatie

Ben jij al klaar voor de nieuwe privacyregels 2018? Hoor er alles over op 17 juli a.s. bij NUV Academy! GRATIS voor MMA leden.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat grote gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven en instellingen omgaan met persoonlijke en zakelijke databestanden. Met een privacy policy alleen ben je er niet. De lat ligt hoog: alle organisaties moeten op 25 mei 2018 voldoen aan de AVG (GDPR in het Engels). Die bevat niet alleen regels voor de bescherming van persoonsgegevens maar stelt ook allerlei eisen aan de implementatie ervan. Zo zijn bedrijven die op grote schaal persoonsgegevens verwerken vanaf mei 2018 verplicht tot het voeren van een privacy-administratie en de aanstelling van een data protection officer. Per 1 januari 2017 zijn ze ook verplicht om datalekken te melden.

De meeste uitgevers zijn inmiddels begonnen met de inventarisatie van waar en hoe in hun organisatie gegevens worden verwerkt. De volgende stap is de analyse van de impact die de invoering van de AVG heeft voor uw bedrijf en te bedenken hoe de veranderingen kunnen worden geïmplementeerd, in welke volgorde en in welk tijdbeslag. Het is de hoogste tijd om te starten met de implementatie van de AVG. Die heeft niet alleen consequenties voor de taakuitvoering, bevoegdheden, werkprocessen en de systemen in uw eigen bedrijf, maar ook voor de wijze waarop wordt samengewerkt met gegevens en systemen van derden. De AVG stelt daaraan hoge eisen en het betreft complexe materie. Vanwege de urgentie voor de leden organiseert NUV Academy op 17 juli a.s. voor de tweede keer (een verkorte interactieve versie) deze bijeenkomst.

PRAKTISCH
Voor wie? Iedereen die betrokken is bij de strategie en operationele implementatie van data in de bedrijfsprocessen van uitgeefmediabedrijven: directies, management, ICT-, marketing-, account-, product- en salesmanagers, uitgevers en (hoofd) redacteuren die data inzetten voor de optimalisatie van hun business.
Wanneer? maandag 17 juli 2017, 14.00-17.00 uur.
Waar? Nederlands Uitgeversverbond (NUV), Hogehilweg 6, Amsterdam.
Kosten? * Gratis voor MMA-leden (* let op onderstaande annuleringsvoorwaarden)
(NUV-leden betalen € 125,-; niet-leden betalen € 250,-. Prijzen excl. btw)

LEERDOELEN
1. Up-to-date m.b.t. verplichtingen, regelgeving, handhaving en afbreukrisico’s. Wat mag wel/niet? Na een samenvatting van de spelregels voor de bescherming van persoonsgegevens, ligt in deze bijeenkomst de focus op de impact en implementatie van de AVG in de organisatie, met medeneming van datalekken en datahandel.
2. Inzicht in de opstelling van een basis invoerings- en projectplan, de samenstelling van een projectteam, planning, kosten etc.

PROGRAMMA
14.00 Ontvangst en deelnemersregistratie

14.15 Welkom door Nineke van Dalen, directeur NUV Academy

14.30 Impact van de AVG voor organisaties: wat moet je nu al doen? door Jitty van Doodewaerd, compliance auditor bij DMCC Nederland
In mei 2016 werd de AVG van kracht. Bedrijven hebben twee jaar de tijd om daaraan te voldoen. Jitty schetst en duidt het kader van de AVG: over reikwijdte, verplichtingen en sancties in de AVG en aanpalende regelgeving. Centraal staat de vraag: waar moeten bedrijven nu al en straks aan voldoen als ze werken met persoonsgegevens?

15.30 Pauze

16.00 Implementatie van de AVG: waaraan moet uw organisatie in mei 2018 voldoen?
In het tweede deel van het programma staat Jitty van Doodewaerd stil bij de manier waarop u de vereisten van de AVG efficiënt in uw organisatie kunt implementeren en borgen. Via praktijkcases komt de theorie tot leven en krijgt u informatie die direct toepasbaar is in de praktijk van marketing, sales, acquisitie, HRM, informatie- en systeembeveiliging etc. Ook wordt aandacht besteed aan de eisen waaraan een dataprotectieplan moet voldoen, welke audits, checks en balances u kunt inbouwen om de privacy policy op orde te houden.
• Opstellen van een privacybeleid
• Het principe van accountability bij privacy
• Inrichten van een verwerkingenadministratie
• Grip op bewerkers en data-uitwisseling
• Toestemming en informeren

17.00 Afsluiting en borrel

INFORMATIE
Voor meer informatie neem je contact op met Linda Wit, telefoon 020 – 430 91 65.

Inschrijfformulier

*Annuleringsvoorwaarden
Het is altijd mogelijk om een vervangende collega in uw plaats te laten deelnemen indien u ons hierover informeert. U kunt zonder kosten afmelden tot 10 werkdagen voor de bijeenkomst. Bij afmelding 6 t/m 9 werkdagen voor de bijeenkomst wordt 75% en bij afmelding 0 t/m 5 werkdagen wordt 100% in rekening gebracht. Voor MMA-leden vervalt bij afmelding binnen 5 werkdagen de korting van € 125,-. Dit bedrag wordt dan alsnog in rekening gebracht.

Deel dit artikel