Europees uitgeversrecht stap dichterbij

Europees uitgeversrecht stap dichterbij

De commissie voor Juridische Zaken (JURE) van het Europees Parlement heeft 20 juni jl. voor een uitgeversrecht voor perspublicaties gestemd. De goedkeuring van het uitgeversrecht betekent een belangrijke stap voor Europese uitgevers in hun streven naar een gelijker speelveld met internetgiganten, zoals Google en Facebook.

In 2017 beoordeelden enkele andere commissies van het Europees Parlement het uitgeversrecht ook als positief. De Raad, waar de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bereikte vorige maand een intern akkoord. In september 2016 presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn, inclusief een naburig recht voor uitgevers. Met dit uitgeversrecht wil de Commissie bijdragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.

Voor uitgevers is rechtszekerheid in de vorm van een stevig fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties essentieel om te kunnen voortbestaan. Uitvoerende kunstenaars, muziek- en filmproducenten en omroeporganisaties beschikken al over een vergelijkbaar naburig recht. Het maatschappelijke belang van media maakt het toevoegen van uitgevers aan de groep rechthebbenden proportioneel en noodzakelijk.

De JURE-commissie heeft de Duitse christendemocraat Axel Voss, rapporteur op dit dossier, het mandaat gegeven om direct van start te gaan met de triloog, de finale onderhandelingen over het voorstel met de Europese Commissie en de Raad.

Het is echter mogelijk dat het Parlement alsnog plenair moet stemmen over het voorstel. Deze stemming zal dan waarschijnlijk op 4 juli plaatsvinden.
Vervolgens kan de triloog dan alsnog van start gaan. De Europese Commissie en de Raad zijn beide ook voorstander van het uitgeversrecht.

Deel dit artikel